Kynningsrud

10. Handlingsplan – ulykke/brann

10.1 Brann

Hvis du oppdager brann skal du:

 • Varsle brannvesen – RING 110 (Sverige 112)

 • Gjøre varselrop til personell i nærheten.

 • Hjelpe skadet personell og/eller personell i fare.


NB! Alle nødetater i Sverige har tlf.nr 112

10.2 Arbeidsulykke

FØRSTEMANN PÅ SKADESTED TAR KOMMANDO OG FORDELER FØLGENDE OPPGAVER:

1. Sikre skadested og vurdere behov for hjelp
2. Få oversikt over situasjonen og gi nødvendig førstehjelp
3. Ring 113 - send ut veiviser for ambulanse (eventuelt Brann 110)
4. Sikre evakuering av personell ut fra skadested (primært til anvist plass for førstehjelpsutstyr)
5. Prøve å begrense skader uten å sette seg selv eller andre i fare

Når dette er ivaretatt skal ulykkesstedet avsperres og prosjektleder varsles. Ingen forlater plassen eller uttaler seg til media.

Dersom brann eller ulykke inntreffer på anlegg, eller ved bedrifter som har egne sikkerhetsrutiner, handler du i henhold til gjeldende varslingsplan og hva du er blitt pålagt på de respektive sikkerhetskurs.

SE EGEN HANDLINGSPLAN VED ALVORLIG ULYKKE , OG TELEFONLISTE
FOR NØDTELEFON-NUMMER.

Oppgi følgende:

 • HVOR befinner du deg (By, sted, kommune, adresse)

 • HVEM ringer (ditt navn og telefonnummer)

 • HVA som har hendt (skadeomfang, skadede personer)


10.2 Arbeidsulykke-1600

10.3 Alvorlig ulykke - kommunikasjonsplan

Prosjektleder

 1. Varsler oppdragsgivers stedlige leder

 2. Varsler Politi og Arbeidstilsyn

 3. Varsler daglig leder og HMS-­leder.
  Vurderer å begi seg til ulykkesstedet.

 4. Organiserer hjelpearbeidet i samarbeid med HMS‐leder og vurderer behov for samling av involverte på ulykkesdagen.


HMS-leder

 1. Vurderer å begi seg til ulykkesstedet.

 2. Varsler BHT, HVO/VO umiddelbart.

 3. Organiserer hjelpearbeidet i samarbeid med ledelsen.


Daglig leder

 1. Er kontaktperson overfor Politi og Arbeidstilsyn.

 2. Varsler pårørende i samråd med Politi og Arbeidstilsyn.

 3. Sørger for informasjon til Styret og organisasjon.

 4. Utpeker kontaktperson i bedriften.

 5. Reiser til ulykkesstedet.


Media

Alle uttalelser til media skal gå via daglig leder i bedriften.

VED ULYKKE MÅ DU INVOLVERE DEG I REDNINGSARBEIDET TIL NØDETATEN ANKOMMER.

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913