Kynningsrud

10.2 Arbeidsulykke

FØRSTEMANN PÅ SKADESTED TAR KOMMANDO OG FORDELER FØLGENDE OPPGAVER:

1. Sikre skadested og vurdere behov for hjelp
2. Få oversikt over situasjonen og gi nødvendig førstehjelp
3. Ring 113 – send ut veiviser for ambulanse (eventuelt Brann 110)
4. Sikre evakuering av personell ut fra skadested (primært til anvist plass for førstehjelpsutstyr)
5. Prøve å begrense skader uten å sette seg selv eller andre i fare

Når dette er ivaretatt skal ulykkesstedet avsperres og prosjektleder varsles. Ingen forlater plassen eller uttaler seg til media.

Dersom brann eller ulykke inntreffer på anlegg, eller ved bedrifter som har egne sikkerhetsrutiner, handler du i henhold til gjeldende varslingsplan og hva du er blitt pålagt på de respektive sikkerhetskurs.

SE EGEN HANDLINGSPLAN VED ALVORLIG ULYKKE , OG TELEFONLISTE
FOR NØDTELEFON-NUMMER.

Oppgi følgende:

  • HVOR befinner du deg (By, sted, kommune, adresse)
  • HVEM ringer (ditt navn og telefonnummer)
  • HVA som har hendt (skadeomfang, skadede personer)

10.2 Arbeidsulykke-1600

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913