Kynningsrud

10.3 Alvorlig ulykke – kommunikasjonsplan

Prosjektleder

 1. Varsler oppdragsgivers stedlige leder
 2. Varsler Politi og Arbeidstilsyn
 3. Varsler daglig leder og HMS-­leder.
  Vurderer å begi seg til ulykkesstedet.
 4. Organiserer hjelpearbeidet i samarbeid med HMS‐leder og vurderer behov for samling av involverte på ulykkesdagen.

HMS-leder

 1. Vurderer å begi seg til ulykkesstedet.
 2. Varsler BHT, HVO/VO umiddelbart.
 3. Organiserer hjelpearbeidet i samarbeid med ledelsen.

Daglig leder

 1. Er kontaktperson overfor Politi og Arbeidstilsyn.
 2. Varsler pårørende i samråd med Politi og Arbeidstilsyn.
 3. Sørger for informasjon til Styret og organisasjon.
 4. Utpeker kontaktperson i bedriften.
 5. Reiser til ulykkesstedet.

Media

Alle uttalelser til media skal gå via daglig leder i bedriften.

VED ULYKKE MÅ DU INVOLVERE DEG I REDNINGSARBEIDET TIL NØDETATEN ANKOMMER.

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913