Kynningsrud

2. Visjon og verdier

Alle medarbeidere i Kynningsrudgruppen er ansvarlige for å etterleve vårt
verdigrunnlag (ærlighet, lojalitet og entusiasme) og å bidra til synliggjøring
av Kynningsrudgruppens visjon (Gleden er å være til nytte!).

Våre målsetting er at medarbeiderne skal være stolte av å være en del av Kynningsrud.

Dette medfører et stort ansvar for å bygge Kynningsruds “Godkultur” videre.

GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE
Den som får være med å utvikle og modernisere samfunnet, opplever jobben sin
som meningsfylt og seg selv som privilegert.

Ærlighet
i organisasjonen skaper trygghet, åpenhet og tillit.

Lojalitet
til bedriften skaper forpliktelser og tilhørighet, og danner grunnlag for samarbeid og
beslutninger.

Entusiasme
blant medarbeiderne skaper kreativitet og utvikling, motivasjon og nytenking.

HMS-VERDIER

  1. Verdigrunnlag: Ærlighet – Lojalitet – Entusiasme
  2. Først HMS!
  3. Verne om vårt ytre miljø og være bransjeledende innen HMS.
  4. Gjennomføre alle oppdrag med høyeste grad av sikkerhet og kvalitet.
  5. Synlig og tydelig HMS-lederskap.
  6. Personalet er vår viktigste ressurs.
  7. Medarbeideren skal kjenne seg betydningsfull.
  8. Skadefritt Kynningsrud.
Gleden er å være til nytte!

Gleden er å være til nytte!

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913