Kynningsrud

3. Sikkerhetsopplæring

Våre medarbeidere får en innføring i hvordan man jobber systematisk med HMS i Kynningsrud-
gruppen. Alle skal gjennomgå innføringen før de blir sendt ut på oppdrag.

HMS-leder har ansvar for å informere ut til våre medarbeidere dersom endringer i HMS-systemet
blir iverksatt.

Vårt sikkerhetssystem blir jevnlig oppdatert og forbedret, og vi utvikler våre medarbeidere med
kontinuerlig HMS-opplæring.

Sikkerhetsopplæring

Sikkerhetsopplæring

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913