Kynningsrud

4. Sikkerhetsdokumentasjon

Som medarbeider i Kynningsrud er du pålagt å bruke selskapets HMS-system
aktivt, eller på eget initiativ å bruke nødvendig sikkerhetsdokumentasjon
i ditt arbeid.

4.1 Risikovurdering

Risikovurdering skal utføres i alle faser i prosjektet etter følgende mal:

4-1-risikovurdering

4.2 Sikker Jobb-Analyse (SJA), HMS-kvarter og Daglig Lagsmøte


 • SJA skal alltid utarbeides i de tilfeller hvor arbeidet ikke omfattes av arbeidsprosedyrer eller rutinemessige arbeidsoperasjoner. Skal ellers brukes etter egen vurdering, etter krav fra ledelsen eller fra kunder.

 • På alle anlegg skal følgende gjennomføres for å sikre god HMSoppfølging
  på prosjektet:
  • «HMS-kvarter» hver tirsdag
  • «Daglig Lagsmøte» hver morgen


4-2-sja-osv

4.3 Sikkerhet og kvalitet på arbeidsplassen


 • Farlige forhold – Uønskede hendelser – Forbedringsforslag – Avvik rapporteres skriftlig ved hjelp av «Grønnlappblokka» eller direkte i Simpli Better.

 • Alle ulykker, uønskede hendelser og farlige forhold skal rapporteres umiddelbart til nærmeste leder.

 • Melder skal alltid få tilbakemelding på innlevert Grønnlapp.

 • Ved å rapportere tilløp til skade og farefulle situasjoner, hjelper du bedriften og kollegaer med å forebygge ulykker.


4-3-sikkerhet-og-kvalitet-1600-1

 

4.4 Personskade

Et skadefritt Kynningsrud er vårt overordnede mål. Alle personskader skal straks varsles nærmeste leder. Ved oppsøking av lege, skal det, når det er mulig, informeres om at bedriften ønsker å legge til rette for tilpassede arbeidsoppgaver.

Alternativ til sykmelding skal alltid vureres der ikke alvorlig skade er inntruffet.

Vårt jobbankskjema benyttes for å finne alternative arbeidsoppgaver til deg som er sykmeldt eller som er i fare for å bli sykmeldt.

4.4 personskade

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913