Kynningsrud

4.2 Sikker Jobb-Analyse (SJA), HMS-kvarter og Daglig Lagsmøte

  • SJA skal alltid utarbeides i de tilfeller hvor arbeidet ikke omfattes av arbeidsprosedyrer eller rutinemessige arbeidsoperasjoner. Skal ellers brukes etter egen vurdering, etter krav fra ledelsen eller fra kunder.
  • På alle anlegg skal følgende gjennomføres for å sikre god HMSoppfølging
    på prosjektet:
    • «HMS-kvarter» hver tirsdag
    • «Daglig Lagsmøte» hver morgen

4-2-sja-osv

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913