Kynningsrud

4.3 Sikkerhet og kvalitet på arbeidsplassen

  • Farlige forhold – Uønskede hendelser – Forbedringsforslag – Avvik rapporteres skriftlig ved hjelp av «Grønnlappblokka» eller direkte i Simpli Better.
  • Alle ulykker, uønskede hendelser og farlige forhold skal rapporteres umiddelbart til nærmeste leder.
  • Melder skal alltid få tilbakemelding på innlevert Grønnlapp.
  • Ved å rapportere tilløp til skade og farefulle situasjoner, hjelper du bedriften og kollegaer med å forebygge ulykker.

4-3-sikkerhet-og-kvalitet-1600-1

 

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913