Kynningsrud

4.4 Personskade

Et skadefritt Kynningsrud er vårt overordnede mål. Alle personskader skal straks varsles nærmeste leder. Ved oppsøking av lege, skal det, når det er mulig, informeres om at bedriften ønsker å legge til rette for tilpassede arbeidsoppgaver.

Alternativ til sykmelding skal alltid vureres der ikke alvorlig skade er inntruffet.

Vårt jobbankskjema benyttes for å finne alternative arbeidsoppgaver til deg som er sykmeldt eller som er i fare for å bli sykmeldt.

4.4 personskade

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913