Kynningsrud

5.1 Overordnet ansvar

Styret og Daglig leder har overordnet ansvar for sikkerheten i bedriften. På det enkelte prosjekt er prosjektleder ansvarlig for sikkerheten. HMS-leder er system-ansvarlig og har ansvaret for sikkerhetskoordineringen i bedriften og mot eksterne.

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913