Kynningsrud

5.2 Medarbeiders ansvar

Du som arbeider i Kynningsrud har ansvar for å medvirke til å holde et høyt sikkerhetsnivå gjennom ALLTID å tenke sikkerhet først. Du skal innrette deg etter de bestemmelser og pålegg som er gitt, og skal minimum bruke det verneutstyr som til enhver tid er påkrevet. Blir du oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og du selv ikke kan
utbedre forholdet, skal arbeidsleder eller sikkerhetsleder informeres før arbeidsoperasjonen utføres.

Om nødvendig varsles berørte medarbeidere og verneombud (VO).

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913