Kynningsrud

5.3 Stanse arbeid

Om du som medarbeider mener at arbeidet ikke kan fortsette uten fare for liv og helse, skal du stanse arbeidet. Nærmeste overordnede varsles umiddelbart om situasjonen, og har videre ansvar for at situasjonen blir avklart.

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913