Kynningsrud

5.4 Håndtering av vernesaker

Det er et hovedprinsipp at vernesaker skal løses på et lavest mulig nivå. Dette betyr at nærmeste leder bør involveres før verne-/hovedverneombud (VO/HVO) kobles inn. HMS-leder og VO/HVO vil bistå dersom forholdet ikke løses på laveste nivå. HMS-leder skal informeres i de tilfeller der det er behov for å gjennomføre systematiske- eller personrettede tiltak. HMS-leder har ansvar for å melde saker videre internt og eksternt, samt for at viktige saker behandles i AMU.

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913