Kynningsrud

6.1 Fremmøte

  • Som medarbeider i KYG skal du være klar til å starte arbeidet ved arbeidstidens begynnelse. Du skal etterleve bedriftens rusmiddel- og spilleaktivitetspolitikk, og utenom fastsatte pauser skal du ikke forlate arbeidsplassen uten tillatelse.
  • Er du forhindret fra å møte frem til arbeidet, skal det snarest mulig meldes fra til nærmeste leder. IA-kontakt skal varsles om fraværet både første fraværsdag, og når du igjen er tilbake i arbeid. Ta, hvis mulig, alltid kontakt med bedriften før en eventuell sykemelding.
  • Du skal være upåvirket av rusmidler, og være skikket til å utføre arbeidet på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte som er tråd med Kynningsruds interesser.
  • Enhver arbeidssituasjon skal risikovurderes, og personlig verneutstyr skal benyttes som beskrevet. Det forventes at du er aktivt deltakende i å nå bedriftens målsettinger i tråd med gjeldende handlingsplan og miljøpolitikk.

 ÆRLIGHET – LOJALITET – ENTUSIASME

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913