Kynningsrud

6.2 Maskiner/Utstyr

  • Maskiner og utstyr skal ikke benyttes uten at du har fått tilstrekkelig opplæring.
  • Defekt utstyr skal ikke benyttes uten å ha utført en risikovurdering og iverksatt nødvendige tiltak.
  • Oppdager du feil/mangler på utstyr, skal dette leveres inn eller repareres. Reparasjon eller justeringer på løfte- og sikkerhetsutstyr skal kun utføres av godkjent instans.
  • Utstyr som kommer inn til lager skal alltid merkes med “OK”, eller med informasjon om hva som skal repareres.
  • Instruksjonsboken er den overordnede prosedyre når det gjelder bruk av maskin og utstyr.
  • Arbeidet er ikke fullført før verktøy og utstyr er rengjort og lagt tilbake på plass.
  • Skjøteledninger, sveisekabler og luftslanger skal kveiles inn og henges opp når arbeidet er fullført.
  • All last og redskap skal surres og sikres forsvarlig under transport. Løfteutstyr skal før bruk visuelt kontrolleres for mulige skader og tilstrekkelig kapasitet.
  • Mobiltelefon skal ikke benyttes når det utføres arbeidsoperasjoner. Bruk av mobiltelefon ellers i arbeidstiden skal være begrenset til nødvendig bruk.

6.2 maskiner-utstyr

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913