Kynningsrud

6.3 Generell adferd

I Kynningsruds lokaler, kjøretøy og maskiner er det røykeforbud.

Medarbeidere som er kjent med sikkerhetsregler og daglige gjøremål har medansvar for andres sikkerhet.

Egnet verktøy og nødvendig sikkerhetsutstyr skal være tilgjengelig før arbeidet begynner.

Rømningsveger skal holdes åpne. Det skal alltid være fri veg til alarmvarslere, brann- og sikkerhetsutstyr.

Pass på å holde/oppbevare brennbart materiale i god avstand fra tennkilder.

Arbeid aldri alene uten at det er gjort en risikovurdering.

Lojalitetsplikt innebærer at du skal ivareta arbeidsgiverens interesser, og ikke opptre slik at bedriftens omdømme eller forretningsdrift blir skadet. Kynningsrud oppfordrer medarbeiderne til å tenke seg godt om før man ytrer meninger eller legger ut bilder/filmer som omhandler jobb/kollegaer på sosiale medier, privat blogg e.l. Våre kjerneverdier “Ærlighet-Lojalitet-Entusiasme” er en selvfølge også i sosiale medier.

6 3 Generell adferd -sosmed

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913