Kynningsrud

6.8 Forholdet til kunder og leverandører

Det forventes at du opptrer høflig og korrekt overfor bedriftens kunder og leverandører.

Du skal ikke tilegne deg økonomiske fordeler fra personer som du på bedriftens vegne kommer i kontakt med.

Våre medarbeidere er bedriftens ansikt utad, og skal etterleve vårt verdigrunnlag.

 

6 6 forhold til kund-levr

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913