Kynningsrud

6.6 Rus og spillaktivitet

Hver enkelt medarbeider har ansvar for å overholde retningslinjene, slik at man er skikket til å utføre sine arbeidsoppgaver. Dette betyr blant annet:

6-6-rus-og-spillaktivitet

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913