Kynningsrud

6.7 Brudd på arbeids- og sikkerhetsbestemmelser

Med brudd på arbeids- og sikkerhetsbestemmelser menes eksempelvis at medarbeideren:

  • Opptrer uaktsomt.
  • Ikke overholder bedriftens rusmiddel- og spillaktivtetspolitikk.
  • Bevisst fjerner eller beskadiger sikkerhetsutstyr.
  • Ikke overholder interne rutiner, verne- og sikkerhetsbestemmelser, eller rutiner som våre bestillere har fremsatt som krav.
  • Ikke overholder lover og forskrifter som den ansatte er informert om, eller burde ha kjent til.

Hovedregel:

Dersom en arbeids- eller sikkerhetsbestemmelse brytes en eller flere ganger så er
følgende reaksjonsmønster hovedregelen:
1. Det innkalles til et møte og/eller en «korrigerende samtale».
2. Det innkalles til et møte, og det gis en skriftlig advarsel.
3. Den ansatte sies opp eller gis avskjed.

Alvorlige brudd:

Et brudd på en arbeids- eller sikkerhetsbestemmelse som anses å være av alvorlig
karakter medfører direkte skriftlig advarsel. Forholdet rapporteres til
Daglig leder og HMS-leder, og advarselen har virkning i to år fra den
blir gitt.

Spesielt grove forseelser:

Grov uaktsomhet eller forsettlig handling som setter, eller kunne satt,
eget eller andres liv i fare, vil kunne medføre oppsigelse eller avskjed
ved første gangs forseelse. Bruk av alkohol eller andre rusmidler, eller
tilstand av bakrus, vil øyeblikkelig medføre bortvisning, og vil kunne
resultere i oppsigelse/avskjed ved første gangs forseelse.

 

6 7 Brudd på sikkerhetsbest - 1600

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913