Kynningsrud

7.3 Maskiner og verktøy

  • Maskiner og verktøy skal kun benyttes og vedlikeholdes etter produsentens anvisninger gitt i manual/instruksjonsbok.
  • Du som bruker skal forvisse deg om at du har fått nødvendig opplæring, enten i form av krav om sertifisert (ekstern) eller dokumentert (intern) sikkerhets-opplæring.
  • Maskiner skal vedlikeholdes etter produsentens anvisning.
  • Ved bruk av strømaggregat skal aggregatet alltid jordes.
Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913