Kynningsrud

8.3 Boring for stålkjernepeler, forankringer, fordybling og borede stålrørspeler (BSR-peler)

Generelt vises det til underentreprenørens HMS prosedyrer for dette arbeidet.

Uansett gjelder følgende:
• Roterende borestreng: Ingen løse plagg som skjerf etc.
• Luftslanger mellom kompressor og borerigg skal sikres med wire.
• Spesielt ved BSR peler kan boring og rensk kreve håndtering av større vann- og slammengder i form av tiltak som sedimenteringsbasseng eller lukket system for direkte bortledning av retur. Utførelse/ tiltak avtales særskilt med byggherren i hvert enkelt tilfelle.

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913