Kynningsrud

8.4 Stålkjernepeling

  • Under montering benyttes enten kjettingslings eller sertifisert løfteklokke.
  • Kjettingslings sikres mot å gli ved påsveising av stoppbrikke.
  • Ved løfting av stålkjernepel via løftebrikke på toppen av pelehode, må følgende forbindelser være dimensjonert: Løftebrikke/pelehode + pelehode/stålkjernepel.
  • Før montering eller opptrekking av skrå stålkjerner skal det utarbeides SJA med blant annet evaluering av pelelengde, tyngde, kranens kapasitet og arbeidsradius samt oppstillingsmuligheter. I utgangspunktet skal kranen stå med bommen i pelens helningsretning for å unngå sidetrekk.
  • Gjengeskjøter sikres med et sveisepunkt for å hindre at de skrur seg opp.
  • Ved kapp av brikke ved setting av stålkjerner med fritt fall på 1 m skal det brukes minst 80 cm langt bend.
Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913