Kynningsrud

8.5 Stålpeler og stålrørspeler

8.5.1 Huking
• Pelen hukes med dobbel kjettingslings som snares rundt pelen nedenfor
stopperne. Den ene kjettingslingsen skal fungere som ekstra sikring og skal
derfor være 0,5m lengre enn den andre.
• Bunnpel: Stoppere sveises tosidig, 2 stk. parallelt ca. 2,5m under peletopp.
• Skjøtepel: Stoppere sveises tosidig, 2 stk. parallelt ca. 1,0m under peletopp.

8 5 1- huking

8.5.2 Skjøting
• Sveiseskjøting foretas når ca. 1,5m av underpelen gjenstår over terreng eller arbeidsplattform. Styringer påsveises underpelen.
• Ved skjæring/sliping av stålpeler belagt med epoxy/steinkulltjære, skal det benyttes friskluftsmaske med gassfilter A.

8 5 2

8.5.3 Kapping
Stålpeler:
• Ved peler som etter risikovurdering blir vurdert som uforsvarlig å felle med gravemaskin, brukes det lift eller annet godkjent utstyr.

Stålrørspeler:
• Ved kapping av lange lengder, skal overlengden hukes og løftes vekk med kran.

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913