Kynningsrud

8.6 Spunting

8 6 spunting

8.6.1 Generelt for vibrering med hengevibro, spuntmaskin, pelemaskin og ramming med pelemaskin.

• Operatøren skal aldri oppholde seg under vibro, lodd, spunten eller i spuntens fallretning ved oppheising.

• Man skal daglig sjekke vibrokjeft, bolter og deler som kan løsne/sprekke. Ved bytte av kjefter må alle urenheter og eventuell rustdannelse mellom kjeft og clamp fjernes. De nye kjeftene trekkes til med foreskrevet moment. Boltene skal deretter etterspennes daglig.

• Sikring av spunt ved heising og innen den er rammet i bakken skal gjøres på en av følgende måter:
A.
Sørg alltid for at spunten er sikret mot fall ved å sette minst 20% av spuntens lengde i lås (min. 1,5 m på nåler under 7,5 m) innen spuntklype løses ut. Spuntklype skal uansett aldri utløses før spunten har bakkekontakt!
Ved bruk av spuntklype skal hull lages i maksimal avstand fra kant, slik at spuntkløypa ikke blir unødvendig belastet (sprengt) ved oppreisning av spunt. Påse alltid at utløsertau henger fritt. Ved spunting av doble spuntnåler skal det alltid benyttes to spuntklyper.

B.
Sikre spunten med 2 stk endeløse kjettingslingser helt til spunten er rammet ned minst 1/3 lengde i bakken. Betinger kran med to vinsjer. Kroken skal hukes i kjettingslingsen. Ved bruk av kjettingslings skal “slakk” være maks 1 meter inntil spunten er rammet minst 1/3 spuntlengde i bakken.

8.6.2 Ramming med fallodd

Vater skal ikke holdes mellom spunt og pelemast når oppretting pågår. Lodd, bom og mast skal sjekkes for brudd og løse deler ihht. leverandørens  anvisning/instruksjonsbok.

8 6 2

8.6.3 Trekking med vibro

Sikring av spuntnål foretas ved huking med endeløse kjettingslingser.

 

8.6.4 Fritthengende vibro

• Ved bruk av kran og fritthengede vibro skal sjekkliste “Trekking og ramming med kran og fritthengede vibro” alltid fylles ut og være vedlegg til SJA.

• Vibroen skal alltid henge i krankroken eller settes i krybbe, alternativt legges på bakken, dersom aggregatet stoppes.

• Ved trekking må det ikke trekkes med større kraft enn det som er tillatt fra leverandør på den aktuelle vibro.

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913