Kynningsrud

8.7 Stag- og forankringsarbeid

  • Under stagmontering – ved kapping av wire – vær oppmerksom på at wiren kan stå i spenn.
  • Wireenden/tampen ut fra coilstativet skal alltid låses/sikres ved arbeidets slutt.
  • Ved både opp- og nedspenning skal man ikke stå direkte bak stagets spennretning.
  • SJA skal alltid utarbeides før nedspenning av stag.
Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913