Kynningsrud

8.8 Sjø-/Flåtearbeid

  • SJA skal alltid utarbeides.
  • Flytevest, med snor i skrittet, skal alltid brukes og ved varme arbeider skal vesten ha antiflamestandard. Livbøye skal være tilgjengelig fra båt og/eller flåte.
  • Ved sjøarbeid skal det alltid være minst to sammen, slik at redning umiddelbart kan utføres hvis en faller i vannet.
  • Kranfører skal ikke utføre noen bevegelser med kranen uten etter signal fra pele- og spuntoperatør.
  • Ved stor sjø må arbeidet stoppes.
  • Dekket på flåten kan bli glatt. Oljesøl fjernes fortløpende. Is og snø fjernes, og det strøs med grovsalt eller sand.
  • 8 8 sjø- og flåtearbeid
Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913