Kynningsrud

8.9 Dypkomprimering

  • Tungt lodd som frislippes fra stor høyde.
  • Arbeidsnivå skal ligge min. 2,5m over høyeste grunnvannstand, dette på grunn av sikkerhet.
  • Kan medføre steinsprut i stor radius fra treffpunkt.
  • SJA skal alltid utarbeides.

8.9 Dypkomprimering

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913