Kynningsrud

8.5 Referanseliste – utfyllende HMS /KS-rutiner

 

4.7-KPN-S27 Sjekkliste SJA
7-BKN-P75 Sikkerhetsregler Valle
7-KPN-D19 Sikkerhetsopplæring – arbeidsutstyr i stålverkstedet
7-KPN-P2 Truckkjøring
7-KPN-P5 Sveiseapparat
7-KPN-P6 Søylebormaskin
7-KPN-P7 Kjernebormaskin Rotabroch
7-KPN-P12 Elektrisk utstyr generelt
7-KPN-P15 Traverskrankjøring i verksted
7-KPN-P16 Elementmontasje – generell instruks
7-BKN-P20 Skjærebrenner
7-KPN-P27 Boltepistoler
7-KPN-P29 Fallsikringsutstyr
7-KPN-P31 Bormaskiner – med og uten magnet
7-KPN-P32 Stiger
7-KPN-P33 Bygningsager
7-KPN-P34 Stemp/dekkestøtter. Montering og demontering
7-KPN-P35 Motorsag med diamantblad
7-KPN-P56 Redning etter fall i sele
7-KPN-P57 Plattinger i sjakter

Relatert til spesifikke betongprodukter:
7-KPN-P17 Betong. Huking, lasting og lossing av HD
7-KPN-P19 Søyler. Montering og håndtering
7-KPN-P20 Hydrauliske åk og klyper. Bruk og vedlikehold.
7-KPN-P20 Betong. Montering og fugestøp av hulldekk
7-KPN-P21 Betong. Håndtering og montering av DT
7-KPN-P22 Betong. Håndtering og montering av SDT
7-KPN-P23 Betong. Håndtering og montering av SIB/IB-bjelker
7-KPN-P24 Betong. Håndtering og montering av vegger
7-KPN-P25 Betong. Håndtering og montering av trapper
7-KPN-P26 Betong. Montering og håndtering av balkonger
7-KPN-P36 Bjelker. Montering og håndtering
7-KPN-P66 Betong. Håndtering av klasse 1-produkter

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913