Kynningsrud

9.2 Brannslukking

  • Brannslukkingsapparater er plassert på faste plasser i containere, i verkstedet og i maskiner.
  • Apparatet skal være merket med gyldighetsdato. Ved arbeid der brannslukningsapparat ikke er tilgjengelig, skal dette tas med.
  • Bruksanvisning er festet på beholderen
  • For å sikre at brannvernutstyret er tilgjengelig til enhver tid, er det forbudt å lagre noe som helst foran, eller på annen måte hindre adgangen til brannvernutstyret.
  • Dersom brannslukkingsapparatet har vært brukt eller plomberingen av annen
    grunn er brutt, skal dette straks rapporteres til nærmeste leder. Denne sørger for at apparatene blir etterfylt eller erstattet.
  • Gjør deg kjent med type og virkemåte til brannslukningsutstyr på stedet.
Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913