Kynningsrud

1. Jeg er ansvarlig for HMS

Velkommen som medarbeider i Kynningsrud. Denne håndboken har vi laget for å skape
et sikkert og godt arbeidsmiljø for alle medarbeiderne i Kynningsrud.

Vårt hovedmål er at hver enkelt arbeidstaker hver dag, gjennom hele arbeidslivet skal komme
frisk hjem. Vi vil bygge en «Godkultur» hvor hver medarbeider på alle nivåer i organisasjonen
praktiserer våre HMS-verdier og sikkerhetsregler.

Først HMS!

HMS er førsteprioritet i Kynningsrud. Uansett hvor man møter oss skal vi alltid arbeide etter
følgende prinsipp: Først HMS!

Med dette menes at vi alltid skal vurdere sikkerheten før oppstart av enhver arbeidsoperasjon,
fra planlegging til overlevering av prosjektet.

Husk! Ingen jobb er så viktig at den ikke kan utføres sikkert!

Våre oppdrag skal gjennomføres med høyeste grad av sikkerhet og kvalitet. Med denne priori-
teringen oppnår vi tryggere arbeidsplasser, økt trivsel, bedre kvalitet på arbeidet som utføres
og bedre økonomiske resultater.

Her på denne siden finner du våre sentrale virkemidler for å oppnå et skadefritt Kynningsrud.
Et skadefritt Kynningsrud begynner med deg og meg:

«Jeg er ansvarlig for HMS – og det er du også»

Sikkerhetshåndbok Fundamentering som pdf

forsidebilde2016

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913