Kynningsrud

10.1 Brann

Hvis du oppdager brann skal du:

  • Varsle brannvesen – RING 110 (Sverige 112)
  • Gjøre varselrop til personell i nærheten.
  • Hjelpe skadet personell og/eller personell i fare.

NB! Alle nødetater i Sverige har tlf.nr 112

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913