Kynningsrud

5.5 Verneombudsordning

Verneombudet

  • er din representant i helse-, miljø og sikkerhetsspørsmål og skal ivareta dine interesser i forhold som angår arbeidsmiljøet.
  • skal være en pådriver for å forbedre arbeidsmiljøet.
  • skal påse at lovens og forskriftenes krav til helse, miljø og sikkerhet blir oppfylt, og at arbeidet planlegges, organiseres og gjennomføres på en god måte i bedriften.
  • deltar på vernerunder og er fast medlem i AMU.

5 5 Verneombudsordning - 1600

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913