Kynningsrud

6.4 Kjemikalier

  • Du skal ikke arbeide med kjemikalier uten å ha sjekket merkingen og Sikkerhetsdatabadet, med spesiell vekt på faremomenter.
  • Ved innkjøp av nye kjemikalier skal du be om å få utlevert sikkerhetsdatablad. Bruk gjerne coBuilder Pro App.
  • Prosjektleder skal varsles om innkjøpet for registrering i kjemikalieregisteret (ProductXChange).
  • I prosjektets container skal det oppbevares sikkerhetsdatablader for alle kjemikalier som er i bruk.
  • Alle kjemikalier skal være merket, og oppbevares i henhold til sikkerhetsdatabladet.’
  • Punktene 2, 3, 4, 7, 8, 11 og 15 er spesielt nyttige ved vurdering av arbeidsmiljøet. Her finnes informasjon om hvilke stoffer kjemikaliene inneholder, hvilke farer som er forbundet med dem, og hvilke vernetiltak som skal ivaretas.
  • Sikkerhetsdatabladet tas med til lege dersom du blir utsatt for en ulykke der kjemikalier er involvert.

6 4 kjemikalier

 

Feil bruk av kjemikalier kan påføre deg helseskader som du aldri blir kvitt! Vær spesielt oppmerksom om et nytt og ukjent produkt skal benyttes.

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913