Kynningsrud

8.10 Verksted, Vallehellene 7

  • Før maskiner, utstyr, biler etc. kjøres inn i verkstedet, skal dette avklares med verkstedleder. Denne anviser også oppstillingsplass.
  • Traverskran, verktøy, utstyr eller maskiner tillates ikke benyttet før man har fått opplæring.
  • Les for øvrig oppslått instruks i verkstedet.

8 10

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913