Kynningsrud

8.2 Betong- og trepeling

8 2 betong- og trepeling

8.2.1 Huking
• Pelen hukes med kjettingslings som snares rundt betongpelen nedenfor den øverste løftebøylen.
• Hvis pelen ligger helt langs ved bakken, løfter man pelen i den øverste enden slik at kjettingslingsen kan settes på.
• Slings skal alltid brukes ved oppreising.

8.2.2 Ramming
Etterramming skjer gjerne mellom peler som har stor overlengde.
Stor klemfare!

8.2.3 Kapping
• Pass på at pelen slås overende i riktig retning – påse å ha en rømningsvei.
• Ved kapping i ”trange rom” som grøfter, spuntkasser etc., må det utvises særskilt varsomhet med hensyn på ”å slå pelen overende”. Huking med kran kan være påkrevet.
• SJA skal alltid vurderes.
8.2.4 Bevegelsesmåling
Påse at du ikke arbeider med hendene under loddet på pelemaskinen. Pelen kan knuse og deler falle av.

8.2 4 bevegelsesmaling

8.2.5 Trepeling
Medfører ofte bruk av peler i klasse M, det vil si med kreosotimpregnering, for å beskytte mot marine borere som pelemark og pelelus. (NB! Kreosot til privat bruk ble forbudt i 2003 og er kun tillatt i næringsvirksomhet).
• Unngå direkte hudkontakt og sørg for god lufting.
• Treavfall impregnert med kreosot er definert som farlig avfall, og skal behandles deretter.

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913